dimarts, de maig 04, 2010

EYJAFJALLAJÖKULL.

El volcà Eyjafjallajökull ha estat noticia aquestes últimes setmanes. Una de les causes va ser la seva erupció però, la principal, el greu problema causat a la navegació aèrea la qual es va veure greument afectada. Les autoritats europees van prohibir els vols en quasi tot el territori de la Unió.

Una vegada més la força de la natura ens fa saber lo petit i fràgils que som.


gnarr — 15 de abril de 2010 — This is an educational video to all the newsreporters in the world that are trying to report from the eruption in Eyjafjallajökull in Iceland ;)
Eyjafjallajökull (pronounced [ˈɛɪjaˌfjatlaˌjœkʏtl̥], translated "island mountain glacier")
Ey - ja - fja - lla - jö - kull
Aye - ya - fyah - dla - jow - kudl